Valter Manošek: Politika sećanja na nacionalsocijalizam u Austriji

Od žrtve do saučesnika. Predavanje 6.10.2012 u Rexu

Predavanje u okviru programa:
Izostavljenosti i kontinuiteti nakon 1945. Suočavanje sa zločinima nacista u Nemačkoj i Austriji
6. Oktobar 2012, Kulturni centar Rex, Beograd

Valter Manošek (Walter Manoschek) je profesor Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beču. U fokusu njegovog naučnog rada su istorija nacionalsocijalizma, holokaust i politike sećanja. Od 1995-1999. je radio kao jedan od kreatora izložbe o zločinima Vermahta. Izdao je veliki broj publikacija na pomenute teme, između ostalog u Srbiji poznatu studiju: „Serbien ist judenfrei!”. Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42 (1995). Holokaust u Srbiji - Vojna okupaciona politika i uništavanje Jevreja u Srbiji 1941/42. (Beograd, 2007).

DOWNLOAD