Milan Koljanin: Logor na beogradskom Sajmištu

Audio snimak predavanje u okviru projekta "Nacistički koncentracioni logor Sajmište – dokumentaciono medijsko istraživanje", 18.07.2010 u Rexu

>> otvori audio