Logor Topovske šupe kod Autokomande

Transkript izlaganja povodom javnog vođenja 30. jula 2011.

Obilazak je realizovala radna grupa koja je istraživala i prezentovala istorijski kontekst logora, zajedno sa govornicama koje su svedočile iz sopstvenog iskustva. Pored istorijskih činjenica govorilo se o elementima istorijskih fašističkih ideologija i analizirane su pojave rasne diskriminacija prema Romima u savremenom društvu.

Obilazak je pripremila radna grupa koju su činile/i: Borka Vasić, Jovana Vuković, Milan Radanović, Rena Redle i Ana Vilenica.

Voditeljica radne grupe: Ana Vilenica
Ideja i koordinacija organizovanih vođenja: Rena Redle
Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/ fond B92
Realizovano uz pomoć: Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg

DOWNLOAD