Stratišta kod sela Jabuka i u Pančevu

Transkript izlaganja povodom javnog vođenja 4. decembra 2011.

Obilazak 4. decembra 2011. je realizovala radna grupa koja je istraživala i prezentovala istorijski kontekst stradanja civila kako u Pančevu tako i na stratištu kod sela Jabuka tokom nacističke okupacije, zajedno sa govornicima/cama koji/e su svedočili/e iz sopstvenog iskustva. Pored istorijskih činjenica govorilo se i o elementima istorijskih fašističkih ideologija i analizirane su pojave rasne diskriminacija prema Romima u savremenom društvu.

Voditeljka radne grupe: Ana Vilenica
Vodiči/ce: Eva Đorđević (svedokinja), Vita Sudarski (svedok), Milan Jakšić (Istorijski arhiv u Pančevu, direktor), Srđan Božović (Narodni muzej Pančevo, istoričar/kustos), Nandor Ljubanović (bloger), Borka Vasić (aktivistkinja), Goran Lazin (aktivista), Slobodanka Perović (Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, istoričarka/konzervatorka), Milan Radanović (istoričar)
Ideja i koordinacija organizovanih vođenja: Rena Redle
Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/ fond B92
Realizovano uz pomoć: Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg

DOWNLOAD