Seminar - Čitanja istorijskih fakata vezanih za Drugi svetski rat

Transkripti izlaganja 29. oktobra 2011.

Treći seminar za svakoga bavio se ČITANJEM to jest razumevanjem i interpretacijom podataka o Drugom svetskom ratu, ratnim zločinima, holokaustu i genocidu. Izlagačice i izlagači su predstavili i komentarisali neke savremenije idejne, metodološke i političke aspekte odnosa prema datoj istorijskoj faktografiji. Na seminaru je analiziran i revizionistički diskurs u medijima na primerima izabranih radijskih emisija, televizijskih emisija i blogova.

DOWNLOAD