Multimedijalna mapa Starog sajmišta

Ovde možete preuzeti sve transkripte tekstova vezanih za multimedijalnu mapu Starog sajmišta na starosajmiste.info

Glavni ulaz

Ulaz prema Zemunu bio je glavni ulaz na Beogradsko sajmište i jedini za vreme logora. Ispred njega je čekao gasni kamion, da bi odveo jevrejske žene, decu i starce u smrt. Jedna trećina od preko 30.000 interniranih, koji su prošli kroz ovaj ulaz, nije preživela logor.
PREUZMITE: 1_main_entrance_transcript_sr.pdf

Gasni kamion

Između početka aprila i 10. maja 1942, u gasnom kamionu marke „Zaurer“ je ugušeno oko 5.200 jevrejskih žena, dece i staraca iz Jevrejskog logora Zemun. „Dušegupka“ je išla preko pontonskog mosta, kroz Beograd, za Jajince, gde su leševi zakopavani u jame.
PREUZMITE: 2_gasvan_transcript_sr.pdf

Centralna kula

Kula označava sam centar sajma. Tokom logora Sajmište ovde je bila uprava logora i pisarnica, gde su registrovani internirani. Od 1950ih godina umetnici dobijaju atelje u kuli.
PREUZMITE: 3_central_tower_transcript_sr.pdf

Mađarski paviljon

Bivši zatočenici logora na Sajmištu kažu za Mađarski paviljon da je bio „Paviljon smrti“, u kojem su vršene egzekucije. Zatočenici su tamo vešani ili ubijeni tupim alatima, kao što su gvozdene šipke i čekići. Zgrada koja je podignuta na njegovom temelju služila je prvo kao menza za radnike mostogradilišta i posle kao nužni smeštaj.
PREUZMITE: 4_hungarian_transcript_sr.pdf

Spasićev paviljon

Paviljon Zadužbine Nikole Spasića u Jevrejskom logoru Zemun služio je kao neka vrsta bolnice, koju su, kao i kasnije u Prihvatnom logoru, vodili lekari-zatočenici. Posle 1945, zgrada je nacionalizovana od strane države, a tokom 1990-ih je prodata privatnom licu.
PREUZMITE: 5_spasic_transcript_sr.pdf

Spomen ploča

Ova spomen ploča podignuta je 1984. godine na mestu bivšeg Rumunskog Paviljona.
PREUZMITE: 6_memorial_stone_transcript_sr.pdf

Spomenik

Spomenik na obali Save je otkriven 21. 04. 1995. godine, povodom „Dana sećanja na žrtve genocida“. Autor spomenika je vajar Miodrag Popović. Natpisa na spomeniku nema.
PREUZMITE: 7_memorial_transcript_sr.pdf

Barake

Barake za omladinske brigade su nastale na mestu Jugoslovenskih paviljona broj Jedan i Dva. Za vreme Jevrejskog logora u Drugom paviljonu su bili internirani žene i deca ubijenih Roma. Posle njihovog puštanja od aprila 1942 su tamo upostavljene zanatske radionice za svrhe logora.
PREUZMITE: 8_barracks_transcript_sr.pdf

Stambena zgrada
Ova zgrada je napravljena za kancelarije građevinske firme koja je radila na izgradnji Novog Beograda. Te prostorije su kasnije pretvorene u stanove.
PREUZMITE: 9_block_of_flats_transcript_sr.pdf

Most

Most iz Beograda prema Zemunu je bio uništen tokom nemačkog bombardovanja u aprilu 1941. godine. Tada je bio postavljen pontonski most. Nakon rata most je obnovljen.
PREUZMITE: 10_bridge_transcript_sr.pdf

Turski paviljon

U vreme logora, u bivšem Turskom paviljonu se nalazilo kupatilo, s nekoliko tuševa. Pored toga je imalo funkciju mrtvačnice, gde su leševi bacani na gomilu, pre nego što ih prebace u jame. Danas se ovde nalazi restoran.
PREUZMITE: 11_turkish_transcript_sr.pdf

Italijanski paviljon

U bivšem Italijanskom paviljonu se nalaze ateljei Udruženja likovnih umetnika.
PREUZMITE: 12_italian_transcript_sr.pdf

Sportski klub

PREUZMITE: 13_sports_club_sr.pdf

Nemački paviljon

PREUZMITE: 14_german_transcript_sr.pdf

Čehoslovački paviljon

Odeću i obuću ubijenih Jevreja, koja se, u velikim gomilima, nalazila u Trećem paviljonu i u Centralnoj kuli, zatočenici su morali da sortiraju i slažu na police u Čehoslovačkom paviljonu.
PREUZMITE: 15_czechoslovak_transcript_sr.pdf

Zgrada uprave

U ovoj zgradi se nalazila uprava Sajma. Za vreme logora Sajmište, tu se nalazila komanda logora.
PREUZMITE: 16_administrative_transcript_sr.pdf

Jugoslovenski paviljoni

Prvi zatočenici su dovođeni u Treći paviljon, najveći od pet Jugoslovenskih paviljona, grupisanih oko Centralne kule. Na njegovom mestu je posle rata napravljena baraka, u kojoj se danas nalaze prostorije Kožarsko-tehnološke srednje škole. U Četvrtom paviljonu, čiji se temelj još uvek vidi, bila je smeštena logorska kuhinja. Danas se ovde nalazi autoservis. Između Trećeg i Četvrtog paviljona nalazio se prostor za streljanje zatočenika. Peti paviljon je bio odvojen bodljikavom žicom, da bi se zatočenici u njemu izolovali od ostalog dela logora. U Prihvatnom logoru su tu bili internirani Romi.
PREUZMITE: 17_yugoslavian_transcript_sr.pdf