Fakti: istorija četničkih zločina 1941-1945-četnički zločini i kolaboracija sa okupatorom nakon oslobođenja 1945. godine

Dom omladine Beograda, 04.06. 2013. godine

Četnički zločini i kolaboracija sa okupatorima u vreme oslobađanja Jugoslavije 1945. godine

U aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Mihailovića, kao i u drugim brojnim procesima rehabilitacija saradnika okupatora tokom Drugog svetskog rata, postojeći Zakon o rehabilitaciji omogućava izostavljanje ili ignorisanje istorijske faktografije o kolaboraciji, izdaji i raznim oblicima počinjenih ratnih zločina. Fokus ovih procesa je, umesto na činjeničnom stanju o događanjima tokom rata, zbog kojih je do suđenja i presuda i dolazilo, isključivo na uslovima i postupcima tokom sudskih procesa. Želeći da iznova obavesti ili samo podseti najširu javnost na sve ono zbog čega se sudilo saradnicima okupatora i ratnim zločincima, inicijativa “NE rehabilitaciji” priređuje u Domu omladine seriju tribina pod zajedničkim naslovom “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945”.

Na petoj tribini govorilo se o četničkim zločinima i kolaboraciji tokom 1945. godine, te njihovim konsekvencama, a izlagali su istoričari dr Branko Latas, mr Antun Miletić i Milan Radanović. Dr Branko Latas je dao opšti pregled položaja i politike četničkog pokreta (ili JVuO) u uslovima oslobađanja Jugoslavije 1945. godine, Antun Miletić o konsekvencama četničkih (i drugih) zločina, likvidacijama i trendovima kažnjavanja ratnih zločinaca, a Milan Radanović je izložio kontroverze oko kvantifikovanja i strukturisanja sradalih u Srbiji nakon oslobođenja zemlje.

This entry was posted in Multimedija and tagged , , . Bookmark the permalink.