FAKTI: 1945: Četnički zločini i kolaboracija i njihove konsekvence

Dom omladine, tribinska sala, ulaz iz Makedonske

Utorak, 4. jun, 19h
Serijal “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-45.”

1945: Četnički zločini i kolaboracija i njihove konsekvence

Govore: dr Branko Latas, Antun Miletić i Milan Radanović
Moderator: Nebojša Dragosavac

U aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Mihailovića, kao i u
drugim brojnim procesima za rehabilitacije saradnika okupatora tokom Drugog
svetskog rata, postojeći Zakon o rehabilitaciji omogućava izostavljanje ili
ignorisanje istorijske faktografije o kolaboraciji, izdaji i počinjenim ratnim
zločinima. Fokus ovih procesa je, umesto na činjeničnom stanju o događajima
tokom rata, zbog kojih je do suđenja i presuda i dolazilo, isključivo na
uslovima i postupcima tokom sudskih procesa.

Želeći da iznova obavesti ili samo podseti najširu javnost na sve ono zbog čega
se sudilo saradnicima okupatora i ratnim zločincima, Inicijativa NE
REHABILITACIJI priređuje u Domu omladine seriju tribina pod zajedničkim nazivom
“FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945”.

Nakon razmatranja politike i prakse četničkih zločina 1941, 1942,
1943. i 1944. godine (snimci izlaganja su dostupni na e-stranicama TV
novina: http://www.teve-novine.org/), serijal se u junu završava
tribinom o četničkim zločinima i kolaboraciji u 1945. godini i tribinom o
suđenju generalu Dragoljubu Draži Mihailoviću 1946. godine.

U utorak, 4. juna, govoriće se o četničkim zločinima i kolaboraciji tokom 1945.
godine, te njihovim konsekvencama, a izlaganja će imati istoričari dr Branko
Latas, mr Antun Miletić i Milan Radanović. Dr Branko Latas će dati opšti
pregled položaja i politike četničkog pokreta (ili JVuO) u uslovima oslobađanja
Jugoslavije 1945. godine, Antun Miletić o konsekvencama četničkih (i drugih)
zločina, likvidacijama i trendovima kažnjavanja ratnih zločinaca, a Milan
Radanović će izložiti kontroverze oko kvantifikovanja i strukturisanja sradalih
u Srbiji nakon oslobođenja zemlje.
Moderiraće Nebojša Milikić.

Kako je na dosadašnjim tribinama više relevantnih istoričara i istraživača
javno iznelo podatke koji osporavaju ne samo svaku mogućnost rehabilitacije
Dragoljuba Draže Mihailovića, nego i način dosadašnjeg rada Višeg suda, koji je
kao svedoke zvao isključivo istoričare koji su pristalice rehabilitacije,
Inicijativa NE REHABILITACIJI – zajedno sa drugim zainteresovanim
inicijativama, udruženjima, organizacijama, pojedincima i pojedinkama – podneće
zahtev sudu da na aktuelnom procesu kao svedoci budu saslušani i oni
istoričari, eksperti i istraživači koji mogu izneti brojne podatke od značaja
za rad i odlučivanje u datom predmetu.

Pozivamo sve zainteresovane da dođu i podrže ili i sami potpišu takav zahtev.

This entry was posted in Dešavanja and tagged , , . Bookmark the permalink.