Tag Archives: emancipatorski potencijali

Milovan Pisari: Beograde, digni zvezdu na svoj steg!

Na današnji dan, pre 70 godina, Beograd je oslobođen od fašističkih okupatora i njihovih pomagača. Ta vojna pobeda koju su iznele Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije i Crvena armija značila je i početak građenja novog društva sa emancipacijskom politikom prevazilaženja klasnih razlika. Ponovno uspostavljanje kapitalističkog sistema dovodi do revizije značenja ove pobede kao i do negiranja njenih političkih i ideoloških učinaka. Continue reading

Posted in Članci, Dešavanja | Tagged , , , | Comments Off on Milovan Pisari: Beograde, digni zvezdu na svoj steg!

Način života u novim stambenim naseljima za vreme socijalizma

naslovna_strana_zbornika

Cilj ovog empirijskog sociološkog istraživanja bio je da se prouči upotrebna vrednost Banovog Brda i Žarkova da bi se doprinelo optimalizaciji uslova života pojedinaca i društvenih grupa u tim naseljima. Kako se živelo na Čukarici, čiji su sastavni delovi Banovo Brdo i Žarkovo, osamdesetih godina prošlog veka? Kakvo je tada bilo jugoslovensko odnosno srpsko društvo? Evo nekoliko odgovora na ta pitanja i to iz ugla urbane sociologije.
Autor: Dr Sreten Vujović Continue reading

Posted in Članci | Tagged , , | Comments Off on Način života u novim stambenim naseljima za vreme socijalizma

Teritorijalno-politički oblici organizacije sistema lokalne samouprave i prostorno-fizički aspekti društvenog razvoja u samoupravnom socijalizmu

unnamed

Novi tekst za Otvorenu knjigu – e-zbornik radova nastalih u okviru javnih vođenja održanih tokom 2013. godine u Beogradu, koja su bila posvećena promišljanju nasleđa jugoslovenskog socijalizma. Autor članka je Milan Rakita.

Ukoliko urbanizacijsku komponentu istorijskog razvoja socijalističke Jugoslavije posmatramo kao jedan od glavnih razvojnih potprocesa u okviru sistema društveno-ekonomskog samoupravljanja, primetićemo da je matrica posleratnog prostorno-fizičkog razvoja i teritorijalno-administrativne organizacije jugoslovenskog društva bila formirana kao konsekventan proizvod relativno koherentnih politika urbanog planiranja i odgovarajućih modela teritorijalno-političkog uređenja samoupravnog društvenog sistema. Continue reading

Posted in Članci, Dešavanja | Tagged , | Comments Off on Teritorijalno-politički oblici organizacije sistema lokalne samouprave i prostorno-fizički aspekti društvenog razvoja u samoupravnom socijalizmu