Ravnogorci se nisu borili za slobodu

Danas, 28.09.2012

Beograd – Ustavni sud Srbije (USS) ocenio je neustavnom uredbu Vlade Srbije od 17. juna 2005, prema kojoj je se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima Narodnooslobodilačkog rata.

Prema ovoj odluci USS, članovima Ravnogorskog pokreta uskraćeno je pravo na borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje o trošku države, pravo na ortopedska i druga pomagala. Međutim, oni i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju.

Takođe, prema odluci najvišeg suda u zemlji, članovi Ravnogorskog pokreta imaju pravo na dobijanje „Ravnogorske spomenice 1941“ i to pod uslovom da su u Jugoslovensku vojsku u otadžbini, odnosno u Ravnogorski pokret, stupili u periodu od 17. aprila 1941. do 31. decembra 1941. Da bi bili nosioci ove spomenice potreban je i dokaz da službu nisu prekidali do 15. maja 1945, odnosno do oslobođenja.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ravnogorci_se_nisu_borili_za_slobodu.55.html?news_id=248409

This entry was posted in Dešavanja. Bookmark the permalink.