Produbljivanje jaza između položaja Roma i opšte populacije Srbije

Izvor: unicef.rs

Izvor: Medija centar Beograd

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji i Republički zavod za statistiku predstavili su u četvrtak 3. jula rezultate istraživanja Višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji – MICS 5. U periodu od 1. februara do 30. aprila 2014. godine sprovedena su dva istraživanja na teritoriji cele Srbije. Jedno istraživanje obuhvatilo je uzorak od 7.351 domaćinstava koja su izabrana u nacionalno-reprezentativnom uzorku, a drugo na uzorku od 1.976 domaćinstava u romskim naseljima.

Istraživanje o položaju dece u Srbiji pokazuje pogoršanje položaja dece iz osetljivih grupa stanovništva, a nekoliko indikatora jasno ukazuje na produbljivanje jaza između marginalizovane dece (siromašne dece i dece iz romskih naselja) i nacionalnog proseka.

Smrtnost odojčadi u romskim naseljima je i dalje skoro dva puta veća u odnosu na nacionalni prosek – 13 promila u romskim naseljima u odnosu na šest promila među opštom populacijom, odnosno 14 promila nasuprot sedam promila za decu ispod pet godina starosti, ukazali su UNICEF i RZS.

U opštoj populaciji 84% dece i samo 43% dece u romskim naseljima ima obroke koji uključuju hranu iz četiri ili više grupa namirnica, što se smatra minimumom kako bi se obezbedila raznolikost ishrane za zdrav rast i razvoj. Neodgovarajući unos hrane utiče na ukupno stanje uhranjenosti, i istraživanje pokazuje da u romskim naseljima skoro svako peto dete (19%) ispod pet godina zaostaje u rastu.

Kada je reč o obrazovanju, 50% dece uzrasta 3 do 5 godina u opštoj populaciji obuhvaćeno je predškolskim obrazovanjem, dok je obuhvat dece iz najsiromašnijih domaćinstava samo 9%, a dece iz romskih naselja još manji – samo 6% ide u obdanište. 97% dece školskog uzrasta u opštoj populaciji se upiše u prvi razred. U romskim naseljima taj procenat pada na 69%. Srednju školu pohađa 89% adolescenata iz opšte populacije, dok je to slučaj za samo 22% adolescenata iz romskih naselja. Za devojčice iz romskih naselja situacija je daleko gora – samo njih 15% ide u srednju školu.

Čak 17% devojčica iz romskih naselja su se udale pre navršene 15-te godine života, a 57% je stupilo u brak pre navršene 18-te godine. Među njima je 38% adolescentkinja rodilo bar jedno dete pre punoletstva, što donosi dodatne izazove za njihovo zdravlje i obrazovanje.

Ostale rezultate istraživanja i glavne nalaze možete da preuzmete u .pdf formatu na srpskom kao i na engleskom jeziku.

This entry was posted in Dešavanja and tagged . Bookmark the permalink.