Konkordat, banovina, antisemitizam i Trojni pakt

Vreme, 11.10.2012.

Dok je Pavle Karađorđević bio knez Kraljevine Jugoslavije nije došlo samo do pristupanja Trojnom paktu nego i do potpisivanja konkordata sa Vatikanom, “krvave litije” u Beogradu, do stvaranja Banovine Hrvatske i uvođenja dva zakona uperena protiv “osoba jevrejskog porekla”. Ukratko: njegova politika bila je u sukobu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, interesima delova srpskog naroda i antisemitska.

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1077045

This entry was posted in Dešavanja and tagged , . Bookmark the permalink.