Fakti: Istorija četničkih zločina 1941-1945-četnički zločini tokom 1944. godine

Dom omladine Beograda, 21. maj 2013. godine

U aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Mihailovića, kao i u drugim brojnim procesima rehabilitacija saradnika okupatora tokom Drugog svetskog rata, postojeći Zakon o rehabilitaciji omogućava izostavljanje ili ignorisanje istorijske faktografije o kolaboraciji, izdaji i raznim oblicima počinjenih ratnih zločina. Fokus ovih procesa je, umesto na činjeničnom stanju o događanjima tokom rata, zbog kojih je do suđenja i presuda i dolazilo, isključivo na uslovima i postupcima tokom sudskih procesa. Želeći da iznova obavesti ili samo podseti najširu javnost na sve ono zbog čega se sudilo saradnicima okupatora i ratnim zločincima, inicijativa “NE rehabilitaciji” priređuje u Domu omladine seriju tribina pod zajedničkim naslovom “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945”.

Na četvrtoj tribini govorilo se o četničkim zločinima i kolaboraciji tokom 1944. godine, a govorili su istoričari i nezavisni istraživači dr Branko Latas, Ivan Matović i Dragoslav Beli Dimitrijević. Dr Branko Latas je naglasak stavio na kolaboraciju đenerala Mihailovića i njegovih komnadanata sa Nemcima 1944. u Srbiji, Ivan Matović je govorio o Vojislavu Rajičiću Požarevcu kao paradigmi četničkih zločina(ca), a Dragoslav Beli Dimitrijević o četničkim zločinima u Srbiji 1944. godine.

This entry was posted in Multimedija and tagged , , . Bookmark the permalink.