FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945 – četnički zločini i kolaboracija tokom 1943. godine

08. maj 2013. godine

Dom omladine Beograda

U aktuelnom sudskom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Mihailovića, kao i u drugim brojnim procesima rehabilitacija saradnika okupatora tokom Drugog svetskog rata, postojeći Zakon o rehabilitaciji omogućava izostavljanje ili ignorisanje istorijske faktografije o kolaboraciji, izdaji i raznim oblicima počinjenih ratnih zločina. Fokus ovih procesa je, umesto na činjeničnom stanju o događanjima tokom rata, zbog kojih je do suđenja i presuda i dolazilo, isključivo na uslovima i postupcima tokom sudskih procesa. Želeći da iznova obavesti ili samo podseti najširu javnost na sve ono zbog čega se sudilo saradnicima okupatora i ratnim zločincima, inicijativa “NE rehabilitaciji” priređuje u Domu omladine seriju tribina pod zajedničkim naslovom “FAKTI: Istorija četničkih zločina 1941-1945”. Na tećoj tribini govorilo se o četničkim zločinima i kolaboraciji tokom 1943. godine, a govorili su istoričari i nezavisni istraživači dr Branko Latas, Antun Miltetić i Dragoslav Beli Dimitrijević. Dr Branko Latas je govorio o četničkoj kolaboraciji sa italijanskim i nemačkim okupatorima u 1943, Antun Miltetić o četničkim zločinima nad muslimanskim stanovništvom u Polimlju i Podrinju (Sandžak i istočna Bosna) 1943, a Dragoslav Beli Dimitrijević o četničkim pokoljima nad civilnim stanovništvom u Šumadiji i okolini Beograda 1943. u aktuelnom procesu za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića.

This entry was posted in Multimedija and tagged , , , . Bookmark the permalink.