Prezentacija publikacije “Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44” u Novom Sadu

Mesto: CK 13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Datum: 24. jun 2013. godine u 19 časova

Priručnik za čitanje grada“ koja pristupa medijaciji istorije fašističkih zločina, kolaboracije i antifašističke borbe na sasvim novi način, predstavljena je 24. juna 2013. godine u CK 13 u Novom Sadu.

fotografija_knjige_DSC0204Publikaciju otvara prilog Enca Traversa (Enzo Traverso), koji donosi promišljanja o odnosu između ličnog sećanja i istoriografije, kao i o javnoj upotrebi i politici istorije. Vodič kroz grad, sa prostorno-tematski uokvirenim turama i tekstovima Milana Radanovića, Olge Manojlović Pintar, Milovana Pisarija i Nenada Lajbenšpergera, čini glavni deo priručnika. Apendix sadrži pojmovnik, odnosno, pregled osnovnih pojmova u vezi s fašizmom i antifašizmom, koji su sastavili Petar Atanacković, Ilija Malović i Nataša Lambić. Na samom kraju publikacije se nalazi registar ulica i mesta. Publikaciju je grafički oblikovao kolektiv ШKART a svi tekstovi su objavljeni pod licencom Autorstvo-Nekomercijаlno 3.0 Srbijа (CC BY-NC 3.0 RS)

Posebnost leži u neposrednosti, sa kojom ovaj istorijski vodič omogućava čitaocu proučavanje dešavanja za vreme nemačke okupacije „na ulicama Beograda“. Prateći prostorno-tematski uokvirene ture, ova knjiga, pored informativnih tekstova, sadrži veliki broj svedočanstva i ličnih priča o antifašističkoj borbi i stradanju Jevreja i Roma. Obrađuju se ideologija i mehanizmi fašističkog sistema terora i saradnja domaćih institucija, organizacija i pojedinaca sa okupatorom.

Svrha ove publikacije je da bude oruđe u rukama svih onih koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog perioda istorije.

O metodologiji rada na ovoj publikaciji govorili su urednici i autori publikacije Rena Redle, Milovan Pisari i Milan Radanović. Svoj doprinos razgovoru o ovom vodiču dao je i istoričar Milivoj Bešlin, urednik nedavno izdate knjige: Antifašizam pred izazovima savremenosti.

Predstavljenje publikacije je realizovano u saradnji sa Gerusijom, klubom studenata filozofije i sa Omladinskim Centrom KC 13 uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe u okviru projekta „Istorija u pokretu – Dijalog sa prošlošću“ Foruma za primenjenu istoriju.

pdf publikacije

This entry was posted in Dešavanja and tagged . Bookmark the permalink.