Prezentacija publikacije: “Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada” u Beogradu

Kulturni centar Beograda, 11. 06. 2013. godine

Povodom objavljivanja publikacije “Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-44. Priručnik za čitanje grada” (pdf) u Kulturnom centru Beograda održana je prezentacija ovog istorijskog vodiča kroz grad. O metodologiji rada na ovoj publikaciji i ličnoj motivaciji za učešće u njenoj izradi govorili su urednici publikacije Rena Redle i Milovan Pisari kao i autori, Nenad Lajbenšperger, istoričar i saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Ilija Malović, sociolog i nastavnik sociologije, Nataša Lambić, aktivistkinja, i dizajner knjige Đorđe Balmazović iz grupe Škart. Svoj doprinos razgovoru o ovom vodiču daće i Davor Šalom, koji dugi niz godina radi, između ostalog, i kao turistički vodič. Tema za razgovor će biti i predstojeća izgradnja šoping mola na mestu Topovskih šupa, prvog koncentracionog logora u Beogradu i mestu Holokausta i stradanja Roma.

Posebnost ove publikacije leži u neposrednosti kojom ovaj istorijski vodič omogućava čitaocu proučavanje dešavanja za vreme nemačke okupacije „na ulicama Beograda“. Prateći prostorno-tematski uokvirene ture, ova knjiga, pored informativnih tekstova, sadrži veliki broj svedočanstva i ličnih priča o antifašističkoj borbi i stradanju Jevreja i Roma. Ona obrađuje ideologiju i mehanizme fašističkog sistema terora i saradnju domaćih institucija, organizacija i pojedinaca sa okupatorom.

Ovaj program organizovan je od strane Kulturnog centra Beograda i Foruma za primenjenu istoriju, a podržan je od Fondacije Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

This entry was posted in Multimedija and tagged . Bookmark the permalink.