Oskrnavljen spomenik žrtvama logora Ciglana u Prijedoru

4.01.2012. Početkom godine u Prijedoru je oskrnavljen spomenik žrtvama logora Ciglana. Logor u Prijedoru je bio prihvatnog karaktera i egzistirao je od jula 1942. do aprila 1943. Prvi zatočenici logora bili su stanovnici Kozare i Potkozarja, koji su izolovani na ovoj lokaciji nakon uništenja slobodne partizanske teritorije, posle otpočinjanja fašističke ofanzive i masovne deportacije stanovništva ovog dela Bosanske krajine u logore. Logor u Prijedoru bio je predvorje logora Jasenovac. Oštećena skulptura (motiv logoraša deteta) rad je prijedorskog vajara Alije Rešića.

http://www.gradprijedor.com/hronika/pored-nekadasnje-ciglane-unistena-skulptura-posvecena-logorasima

This entry was posted in Dešavanja and tagged . Bookmark the permalink.