Disonantno nasleđe i turizam

Spomen kompleks Kadinjača, Užice, foto: Vladana Putnik

U Muzeju istorije Jugoslavije 9. septembra 2014. održaće se radionica u okviru internacionalnog projekta Disonantno nasleđe 20. veka. Ideologije i ratovi u jadranskoj i jonskoj regiji. Na skupu učestvuju partneri na projektu, stručnjaci koji se bave kulturom sećanja, muzejski radnici i turistički profesionalci.

Kako se navodi u najavi skupa “Na području čitavog Balkana 20. vek je ispisao neke od najtragičnijih stranica svoje istorije. Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, Drugi svetski rat i ratovi devedesetih ostavili su traga na nasleđe koje sa sobom nosi uznemirujuće poruke i upravo zbog toga ono je često zapostavljeno i neistraženo. Disonantno nasleđe se smatra neželjenim i neprimerenim, ono evocira događaje iz istorije koje nije lako uklopiti u sistem savremenih društvenih vrednosti i iskustvo svakodnevnog života”.

Između ostalih, na skupu će govoriti i Nenad Lajbenšperger, član Foruma za primenjenu istoriju kao i drugi saradnici Foruma. Program skupa možete videti na ovoj strani.

Jedna od ključnih tema ovog skupa je turistički aspekt i potencijal javne prisutnosti disonantnog nasleđa danas. Autori projekta ističu da se teži poboljšanju regionalne turističke ponude promovišući odgovoran odnos prema nasleđu 20. veka na širem području jadransko-jonske regije.

Museum-of-Communism_small

Muzej komunizma u Pragu

Kada se govori o odgovornom odnosu prema  istorijskom (i ideološkom) nasleđu, valja ukazati na kritički osvrt na praksu banalizacije, utemeljenu u diskurs o totalitarizmu, koju  diktira dinamika turizma komodifikacijom socijalističkih ideja i simbola, a koji iznosi Katerina Duda u tekstu Socijalizam kao brend – pakiranje iskustva života u nekadašnjem sustavu u turističku ponudu Istočne Europe.

This entry was posted in Dešavanja and tagged , . Bookmark the permalink.