Video & audio vodič - Logor Topovske šupe

Video i audio dokumentacija javnog vođenja na terenu Topovskih šupa kod Autokomande 30.7.2011.

Obilazak Topovskih šupa na prostoru današnje Autokomande u Beogradu je realizovan 30. jula 2011. godine u okviru projekta „Poseta Starom sajmištu“. Govorili su Borka Vasić i Jovana Vuković, aktivistkinje za prava Roma, Aleksandar Nećak, predsednik Saveza Jevrejskih opština i apsolvent istorije Milan Radanović.

Režija: Rena Redle, kamera: Biljana Ristivojčević Bižić, Jelena Stanković, ton: Vladimir Janković, montaža: Nikola Bižić
Realizaciju vođenja i produkciju videa je podržala Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.