Predstavljanje publikacije “Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941-1944.” u Šapcu

utorak 30. april 2013. godine u 19:30h

Međuopštinski istorijski arhiv Šabac

Priručnik za čitanje grada „Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44.“, biće predstavljen 30. aprila 2013. u 19:30 časova u Međuopštinskom istorijskom arhivu Šabac. Svrha ove publikacije je da bude oruđe u rukama svih onih koji ne mogu biti ravnodušni prema događajima u Beogradu tokom fašističke okupacije 1941–44. godine i koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog perioda istorije.

Knjiga je podKorice_Prirucnik_1941-44eljena u tri celine: teorijski uvod u opšte probleme istoriografije; praktični deo, koji se sastoji od tematski organizovanih tura kroz izabrane delove grada Beograda; i sveobuhvatni pojmovnik o fašističkoj ideologiji, antifašizmu i pravnim merama protiv zločinaca.

Publikaciju otvara prilog Enca Traversa (Enzo Traverso), koji donosi promišljanja o odnosu između ličnog sećanja i istoriografije, kao i o javnoj upotrebi i politici istorije. Vodič kroz grad, sa prostorno-tematski uokvirenim turama i tekstovima Milana Radanovića, Olge Manojlović Pintar, Milovana Pisarija i Nenada Lajbenšpergera, čini glavni deo priručnika. Apendix sadrži pojmovnik, odnosno, pregled osnovnih pojmova u vezi s fašizmom i antifašizmom, koji su sastavili Petar Atanacković, Ilija Malović i Nataša Lambić. Na samom kraju publikacije se nalazi registar ulica i mesta. Publikaciju je grafički oblikovao kolektiv ШKART a svi tekstovi su objavljeni pod licencom Autorstvo-Nekomercijаlno 3.0 Srbijа (CC BY-NC 3.0 RS)

Metodologiju rada na ovoj knjizi će predstaviti kourednica Rena Redle. Olga Manojlović Pintar, jedna od autorki i saradnica Instituta za noviju istoriju, će govoriti o tome na koji način građanke i građani mogu učestvovati u javnoj kulturi sećanja i o pristupu izgradnje jedne „istorije odozdo“. Nebojša Cvejić, istoričar iz Šapca i saradnik na filmu „Šabački Jevreji“ Stevana Marinkovića, će govoriti o lokalnoj istoriji stradanja i borbe protiv fašističkog okupatora i dati predloge koja mesta u Šapcu i okolini bi trebala da se obeleže.

Nakon stravičnih ratnih zločina austrougarske vojske u Prvom svetskom ratu, u Šapcu se na jesen 1941. godine. ponovila užasna istorija. Posle teških uličnih borbi, fašističke jedinice su uspostavile režim terora protiv civila u ovom gradu. Više od 5.000 muškaraca, žena, mladih i starih, Jevreja, Roma i Srba, uhapšeni su i odvedeni u razne logore. Oko 1.000 njih biće streljani u kaznenim akcijama fašističkih jedinica.

Cilj ovoga javnog časa istorije je pokretanje pitanja obeležavanja mesta vezana sa stradanjem i antifašistickom borbom u Šapcu.

Predstavljenje publikacija je realizovano na inicijativu Stevana Marinkovića u saradnju sa Međuopštinskom istorijskom arhivu Šabac i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe u okviru projekta „Istorija u pokretu – Dijalog sa prošlošću“ Foruma za primenjenu istoriju.

PDF publikacije

 

 

 

This entry was posted in Dešavanja and tagged , , , . Bookmark the permalink.